Mirë se vini te ndërmarrja prodhuese dhe ndërtimore Fortesa - Korishë Prizren

Shërbimet

Shërbimet e ndërmarrjes Fortesa

Përveç prodhimit të elementeve nga betoni, ndërmarrja ‘Fortesa’ ju ofron një spektër të ndryshëm shërbimesh në kuadër të ndërmarrjes. Këto shërbime i kemi paraqitur në këtë faqe dhe nën faqet tjera.

Ndërtimi i ulët

Transporti

Siç u tha edhe më herët, ndërmarrja Fortesa ofron edhe shërbime ndërtimi të ulët. Si rezultat i punës së suksesshme në disa qendra të vendit, është rritur kërkesa e klientëve për ndërtime të tilla edhe në shumë vende tjera.

Ndërmarrja Fortesa bën rregullimi, përgatitjen dhe shtruarjen e rrugëve me kubëza të betonit, po ashtu parkingjeve trotuareve dhe ambienteve tjera publike dhe private.

Po ashtu ndërmarrja Fortesa është e licencuar edhe për ndërtime të ndryshme publike dhe industriale, duke përfshirë këtu ndërtimin e rrugëve, autostradave, aeroporteve, si dhe ambienteve sportive.

Ndërmarrja jonë posedon staf të kualifikuar për kryerjen e të gjitha shërbimeve të lartëcekura. 

Shiko foto nga ndërtimi

Ndërmarrja Fortesa përveç prodhimit dhe ndërtimit, ofron edhe shërbime transporti të materialeve të cilat i prodhon, deri në pikën ku janë duke u kryer punimet, përmes kamionëve të shumtë transportues të cilët i posedon ndërmarrja Fortesa.

Ndërmarrja Fortesa po ashtu posedon edhe ngarkues të ndryshëm të cilët mundësojnë lehtësimin e ngarkimit dhe shkarkimit të materialeve, ndërsa edhe kamionët kanë ngarkues-shkarkues të integruar për manipulim të lehtë në çdo zonë apo fushndërtimi.


Ndërmarrja posedon vozitësit e saj për kategoritë e lartcekura, ndërsa posedon edhe një numër të madh kamionësh transportues me kapacitete të ndryshme ngarkuese, si dhe posedon edhe makinerinë përcjellëse për ngarkimin apo shkarkimin e këtyre materialeve në vende të ndryshme.

Foto të makinerisë dhe transportit

Katalogu i produkteve
Fortesa Beton Shkarko katalogun
Shkarko katalogun ku mund ti gjeni të gjitha produktet tona
Rreth nesh

Ndërmarrja për prodhimin e elementeve nga betoni ‘Fortesa’ me seli në Korishë të Prizrenit është një ndër ndërmarrjet e rralla e cila bën prodhimin e një numri të....

Shiko më shumë

Bëjmë prodhimin e elementeve nga betoni me cilësi të lartë. Këtu ju mund ti shikoni të gjitha produktet tona

Produktet tona